Wie zijn wij

Het bestuur van SNMO bestaat uit een club enthousiaste natuurliefhebbers. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur en landschap. Specifiek rondom Ootmarsum, maar ook breder in de gemeente Dinkelland en als het nodig is daarbuiten. Onze visie is dat mens en natuur met elkaar verbonden zijn en dat we zorgvuldige moeten omgaan met onze omgeving en alle andere dan economische waarden die deze herbergt. Respect voor alles wat leeft vinden wij van groot belang. Wij brengen deze visie op uiteenlopende wijze in de praktijk: Door te doen, we beheren daadwerkelijk terreintjes, Door te adviseren, gevraagd, maar als nodig ook ongevraagd, Door te laten zien en beleven

Ondersteuning SNMO:

Om ons werk uit te voeren is SNMO dankbaar voor de bijdragen/ subsidies geleverd door de volgende instanties (2011)

  • Provincie Overijssel – Stimuleringsregeling voor vrijwillignisersorgaaties
  • Gemeente Dinkelland – Gemeentebijdrage
  • Rabobank Twente Oost – Sponsorbijdrage (voorheen Cooperatiefonds)
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN)

wie_zijn_wij