Belangenbehartiging

Op vele fronten zijn er projecten, ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op natuur, landschap en milieu. SNMO vervult daarbij een rol als belangenbehartiger van natuur en landschap.

Wij komen veel buiten en constateren veel zaken die natuur en landschap schaden. Dat brengen we ter sprake bij de gemeente, of andere betrokkenen. Daarnaast vervullen we een adviseurs rol in tal van begeleidingsgroepen etc.

In ons jaarverslag staat onder andere waar we zoal over mee praten, ons zorgen om maken etc.

Link naar jaarverslag 2006, dit dient als voorbeeld en is uiteraard niet het laatst verschenen jaarverslag.